Ideuar ne 2015 nga Mysterio dhe publikuar ne mars 2016
Shkrimi i fundit [20/07/2021]

Materiali i publikuar ne kete rrjet, eshte i natyres argetuese dhe nuk perfaqeson keshilla profesionale apo rrefime autentike mbi ngjarje reale. Materiali, gjithashtu, nuk ka per qellim te ofroje udhezime specifike per rrethana te vecanta dhe nuk duhet te merret si baze per ndonje vendim, per te ndermarre veprime, apo per te mos marre masa per ndonje ceshtje qe mbulon. Lexuesit duhet te marrin keshilla profesionale aty ku eshte e pershtatshme, para se te marrin ndonje vendim te tille sic pershkruhet ne materialet e faqes. Ne masen maksimale te lejuar nga ligji, autori dhe botuesi nuk pranojne ndaj asnje personi, pergjegjesite qe lindin drejtperdrejt ose terthorazi nga cdo person qe merr ose nuk ndermerr veprime bazuar ne informacionin qe gjendet ne kete publikim.

Autori mban te gjitha te drejtat morale dhe legjislative te materialit te publikuar.

pasion.al gjithashtu eshte pergjegjes per aktivitetin dhe materialin e publikuar nen te njejtin emer (pasionblog) ne rrjetet sociale te poshtepermendura:
facebook
twitter
instagram

© pasion.al 2016 - 2021